For registration please contact :- priyu.svits@gmail.com close

Jain Teerth-kshetras

 
Bihar
 • Champapur
 • Shri Champapur Digamber Jain Siddha Kshetra Bada Mandir, Nathnagar, Bhagalpur, Bihar
 • Kundalpur
 • Bihar Shri Kundalpur Digambar Jain Atishaya Kshetra, Bihar
 • Mandargiri
 • Shri Mandargiri Dig. Jain Siddha Kshetra, Bihar
 • Rajgrahi
 • Shri Digambar Jain Siddha Kshetra Rajgrahi (Rajgir), Bihar
Gujarat
 • Ghogha
 • Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Ghogha, Bhavnagar, Gujarat
 • Girnarji
 • Shri Girnarji Siddha Kshetra, Gujarat
 • Shatrunjaya Giri
 • Shri Digambar Jain Siddha Kshetra Shatrunjaya Giri, Palitana, Gujarat
 • Place
 • Shri Digambar Jain Siddha Kshetra Shatrunjaya Giri, Palitana, Gujarat
Jharkhand
 • Sammed Shikharji
 • Shri Digambar Jain Siddha Kshetra Sammed Shikharji, Jharkhand, Jharkhand
Karnataka
 • Babanagar
 • Shri Atishaya Kshetra Parsvanath Swami Darbar, Babanagar, Karnataka
 • Bijapur
 • Shri Atishaya Kshetra 1008 Sahastra Fani Parsvanath Digamber Jain Mandir, Bijapur, Karnataka
 • Hombuja
 • Shri Hombuja Atishaya Mahakshetra, Karnataka
 • Sahastra Fani Parsvanath
 • Shri Atishaya Kshetra 1008 Sahastra Fani Parsvanath Digamber Jain Mandir, Bijapur, Karnataka
 • Simhanagadde
 • Shri Atishaya Kshetra Simhanagadde, Narasimharajapur, Karnataka
 • Venur
 • Shri Digamber Jain Atishaya Teerth Kshetra Venur, Karnataka
Madhya Pradesh
 • Aharji
 • Shri Digamber Jain Siddha Kshetra Aharji, Madhya Pradesh
 • Bajrang Garh
 • Shri Shantinath Digamber Jain Atishaya Kshetra, Bajrang Garh, Madhya Pradesh
 • Bandhaji
 • Shri 1008 Ajitnath Digambar Jain Atishaya Kshetra Bandhaji, Madhya Pradesh
 • Bawangaja (Chulgiri), Badwani
 • Shri Digamber Jain Siddha Kshetra Chulgiri (Bawangaja), Badwani, Madhya Pradesh
 • Beenaji Barha
 • Shri 1008 Digambar Jain Atishaya Kshetra Beenaji (Barha), Madhya Pradesh
 • Bhojpur
 • Shri Shantinath Digambar Jain Atishaya Kshetra Bhojpur, Madhya Pradesh
 • Chanderi
 • Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Choubeesee Bara Mandir, Chanderi, Madhya Pradesh
 • Drongiri
 • Shri Digamber Jain Siddha Kshetra Drongiri, Madhya Pradesh
 • Gopachal Hill
 • Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Gopachal Hill (Gwalior), Madhya Pradesh
 • Ishurvara
 • Shri 1008 Shantinath Digambar Jain Atishaya Kshetra Ishurvara, Kolaras, Madhya Pradesh
 • Khajuraho
 • Shri Digamber Atishay Kshetra, Khajuraho, Madhya Pradesh
 • Khandargiri
 • Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Khandargiri, Madhya Pradesh
 • Koniji
 • Shri Digambar Jain Atishaya Kshetra Kundalgiri (Koniji), Patan, Madhya Pradesh
 • KundalGiri
 • Shri Digamber Jain Siddha Kshetra KundalGiri (Kundalpur), Madhya Pradesh
 • Kundalpur
 • Shri Digamber Jain Siddha Kshetra KundalGiri (Kundalpur), Madhya Pradesh
 • Makshi Parshwanath
 • Shri Dig. Jain Atishaya Kshetra Makshi Parshwanath, Madhya Pradesh
 • Muktagiri (Mendhagiri)
 • Shri Digambar Jain Siddha Kshetra Muktagiri (Mendhagiri), Madhya Pradesh
 • Nainagiri
 • Shri 1008 Digamber Jain Siddha Kshetra Nainagiri (Reshandigiri), Madhya Pradesh
 • Nougaja
 • Shri Shantinath (Nougaja) Digambar Jain Atishaya Kshetra, Sesai, Kolaras, Madhya Pradesh
 • Panagar
 • Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Panagar, Madhya Pradesh
 • Papouraji
 • Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Papouraji, Madhya Pradesh
 • Pateria
 • Shri Parsvanath Digamber Jain Atishaya Kshetra, Pateria, Madhya Pradesh
 • PatnaGanj
 • Shri Digambar Jain Teerth Kshetra, Patnaganj – Rahli, Madhya Pradesh
 • Pavagiri Una
 • Shri Digamber Jain Siddha Kshetra Pavagiri Una, Madhya Pradesh
 • Reshandigiri
 • Shri 1008 Digamber Jain Siddha Kshetra Nainagiri (Reshandigiri), Madhya Pradesh
 • Sesai
 • Shri Shantinath (Nougaja) Digambar Jain Atishaya Kshetra, Sesai, Kolaras, Madhya Pradesh
 • Siddhaverkoot
 • Shri Digamber Jain Siddha Kshetra Siddhaverkoot, Madhya Pradesh
 • Sinhoniyaji
 • Shri Shantinath Digamber Jain Atishaya Kshetra Sinhoniyaji, Madhya Pradesh
 • Sonagiri
 • Shri Digamber Jain Siddha Shetra Sonagiri, Madhya Pradesh
 • Thuvonji
 • Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Thuvonji, Madhya Pradesh
Maharashtra
 • Ashta Kasar
 • Shri Vighnahar Parshvanath Digamber Jain Mandir Atishaya Kshetra, Ashta (Kasar), Maharashtra
 • Beed
 • Shri 1008 Trylokya Chudamani Vasupujya Bhagwan & Shri 1008 Ichaapurak Parsavanath Bhagwan Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Beed, Maharashtra
 • Bhatkuli Jain
 • Shri Adinath Swami Digamber Jain Samsthan (Atishaya Kshetra) Bhatkuli Jain, Maharashtra
 • Chintamani Parsvanath
 • Shri 1008 Chintamani Parsvanath Digamber Jain Atishaya Kshetra Kachner, Maharashtra
 • Devlali
 • Poojya Shri Kahnji Swami Smarak Trust Devlali, Maharashtra
 • Ellora
 • Shri Parsvanath Pahar Mandir Atishaya Kshetra & Gurukul Ellora, Maharashtra
 • Jintur
 • Shri Digamber Jain Atishya Kshetra Nemgiri Samsthan, Jintur, Maharashtra
 • Kachner
 • Shri 1008 Chintamani Parsvanath Digamber Jain Atishaya Kshetra Kachner, Maharashtra
 • Kalikund Parsvanath
 • Shri Kalikund Parsvanath Digamber Jain Siddha (Atishaya) Kshetra, Kundal, Maharashtra
 • Kumbhoj Bahubali
 • Kumbhoj Bahubali, Kolhapur, Maharashtra
 • Kundal
 • Shri Kalikund Parsvanath Digamber Jain Siddha (Atishaya) Kshetra, Kundal, Maharashtra
 • Kunthalgiri
 • Shri Digamber Jain Siddha Kshetra Kunthalgiri, Maharashtra
 • Mangi Tungi
 • Shri Dig. Jain Siddha Kshetra Mangi Tungi, Maharashtra
 • Navagarh – Ukhlad
 • Shri 1008 Neminath Bhagwan Digamber Jain Atishaya Kshetra Jainendra Navagarh – Ukhlad, Maharashtra
 • Sawargaon
 • Shri Parshvanath Digambar Jain Atishya Kshetra Sawargaon (Koti), Maharashtra
 • Shiradshahapur
 • Shri 1008 Mallinath Digamber Jain Atishaya Kshetra Shiradshahapur, Maharashtra
 • Thair (Ter)
 • Shri 1008 Mahaveer Digamber Jain Atishaya Kshetra Thair (Ter), Maharashtra
 • Vighnahar Parshvanath
 • Shri Vighnahar Parshvanath Digamber Jain Mandir Atishaya Kshetra, Ashta (Kasar), Maharashtra
Rajasthan
 • Arthuna
 • Shri Nasiyaji Digamber Jain Atishaya Kshetra, Arthuna, Rajasthan
 • Bara Padampura
 • Shri Dig. Jain Atishaya Kshetra Bara Padampura, Jaipur, Rajasthan
 • Bijoliya
 • Shri Digamber Jain Parsvanath Teerth Kshetra Bijoliya, Rajasthan
 • Chamatkarji
 • Shri Digambar Jain Atishaya Kshetra Chamatkarji, Rajasthan
 • Champanery
 • Shri Atishayakari Sambhavnath & Parshvanath Digambar Jain Mandir Champanery, Rajasthan
 • Chandkheri
 • Shri Adinath Dig. Jain Atishaya Kshetra Chandkheri, Rajasthan
 • Chanvaleshwar Parshvanath
 • Shri Chanvaleshwar Parshvanath Digamber Jain Atishaya Kshetra, Chainpura, Rajasthan
 • ChittorGarh
 • Shri Digambar Jain Mandir & Kirti Stambha, ChittorGarh Fort, Rajasthan
 • Keshavrai Patan
 • Shri Munisuvratnath Dig. Jain Atishaya Kshetra, Keshavrai Patan, Rajasthan
 • Mahaveerji
 • Shri Digambar Jain Atishaya Kshetra Mahaveerji, Rajasthan
 • Nagphani Parshvanath
 • Shri Nagphani Parshvanath, Moder, District – Dungarpur, Rajasthan
 • RishabhDev
 • Shri Rishabh Dev Digambar Jain Atishaya Teerth Kshetra, Rishabh Dev, Rajasthan
 • Sanganer, Jaipur
 • Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Mandir, Sanghiji, Sanganer, Jaipur, Rajasthan
 • Sarwar
 • Shri Adinath Dig. Jain Atishaya Kshetra Sarwar, Rajasthan
 • Tijara (Dehra)
 • Shri 1008 Chandra Prabhu Digambar Jain Atishaya Kshetra Dehra Tijara, Rajasthan
Tamilnadu
 • Ponnur Hills
 • Shri Ponnur Hills, Kund Kund Nagar, Tamilnadu
Uttar Pradesh
 • Ahichchhatra Parshvanath
 • Shri Ahichchhatra Parshvanath Atishaya Teerth Kshetra Digambar Jain Mandir, Ramnagar, Uttar Pradesh
 • Banpur
 • Shri Dig. Jain Atishaya Kshetra Banpur, Uttar Pradesh
 • Hastinapur
 • Shri Digambar Jain Teerth Kshetra Hastinapur, Uttar Pradesh
 • Kakandi
 • Shri Digambar Jain Teerth Kshetra Kakandi, Uttar Pradesh
 • Kampilji
 • Shri Vimalnath Digamber Jain Teerth Kshetra Kampilji, Uttar Pradesh
 • Karguvanji
 • Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Sanvaliya Parasnath Karguvanji, Uttar Pradesh
 • Marsalganj
 • Shri Marsalganj (Rishabh Nagar) Diagambar Jain Atishaya Teerth Kshetra, Marsalganj, Uttar Pradesh
 • Nava Garh
 • Shri 1008 Digambar Jain Atishaya Kshetra Nava Garh (Nabai), Uttar Pradesh
 • Pawagiriji
 • Shri 1008 Dig. Jain Siddha Kshetra Pawagiriji, Uttar Pradesh
 • Rishabhanchala
 • Shri Digambar Jain Teerth Rishabhanchala, Uttar Pradesh
 • Sanvaliya Parasnath
 • Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Sanvaliya Parasnath Karguvanji, Uttar Pradesh
 • Seronaji
 • Shri Shantinath Digamber Jain Atishaya Kshetra, Seronaji, Uttar Pradesh
 • Shouripur – Bateshwar
 • Shri Shouripur – Bateshwar Digambar Jain Siddha Kshetra, Agra, Uttar Pradesh
 • Shravasti
 • Shri Digambar Jain Shravasti Teerth Kshetra, Uttar Pradesh
 • Todi Fatehpur
 • Shri Digambar Jain Atishaya Chamatkari Kshetra Todi Fatehpur, Uttar Pradesh
 
Mobile Menu